Wilde ganzen verjagen

Oplossingen voor overlast door wilde ganzen

Door gebrek aan coherent landelijk beleid om populaties wilde ganzen te beheersen, neemt de populatie in Nederland met rasse schreden toe, met alle problemen van dien. Onder andere luchthavens verschijnen vaak in het nieuws omwille van ganzenproblematiek.

Land- en akkerbouwers en de luchtvaartsecotr hebben jaarlijks te kampen met (economische) schade en veiligheidsrisico’s door toedoen van wilde ganzen. Ondanks aanwezig wetenschappelijk onderzoek bestaat er nog geen landelijk beleid die de problematiek het hoofd kan bieden. Vooralsnog wordt de wilde gans bestreden op daarvoor erkende methoden.

Wilde ganzen worden, afhankelijke van de situatie en de omvang van de overlast, begjaagd, verjaagd of gevangen. Hiervoor zet men ondersteunende middelen en technieken in.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.