Roeken verjagen

Oplossingen voor roekenoverlast

Roekenpopulaties zijn in staat aanzienlijke (economische) schade toe te kennen aan landbouw, natuur-, woon- en recreatiegebied. Door zijn absolute bescherming binnnen de Flora- en Faunawet vraagt de roek echter om een specifieke aanpak als het gaat om overlastbestrijding.

Bescherming van de diersoort maakt het opstellen van een roekenbeheersplan dikwijls noodzakelijk. Geluidsoverlast, schade aan veld en gewas en vergaande verontreiniging door uitwerpselen: V&T Faunabeheer is op deze terreinen uw deskundig bestrijdingspartner.

Het roekenbeheersplan omvat onder andere ook het toepassen van diverse bestrijdingstechnieken en de inzet van middelen. Worden er bijvoorbeeld weringsapparatuur en roofvogels ingezet, dan wordt dit vastgelegd. Het roekenbeheersplan is een door het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie goedgekeurde wijze van roekenoverlastbestrijding.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.