Over ons

V&T Faunabeheer is een jong bedrijf waarin ruime ervaring en brede expertise zijn gebundeld tot een totaalconcept. Naast beschikking over deze eigenschappen, is V&T Faunabeheer gekwalificeerd en  gecertificeerd op het gebied van faunabeheer en overlastbestrijding en kent zij haar specialiteit in vogeloverlastbestrijding, waarvan broedpreventie een belangrijk aspect vormt.

De werkwijze van het bedrijf kenmerkt zich in een doelgerichte en transparante aanpak, waarbij potentiële opdrachtgevers kosteloos worden geïnformeerd aan de hand van een plan van aanpak. Hierin geeft V&T Faunabeheer vorm aan en denkt zij mee in oplossingen die overlastsituaties het hoofd moeten bieden. Een dier- en milieuvriendelijke werkwijze mag u daarbij als vanzelfsprekend beschouwen.

Reeds succesvol afgeronde projecten vindt men in het weren van ganzen, het verrichten van broedpreventie op onder andere bouwplaatsen en het afvangen van duiven. Bij diverse projecten wordt bovendien samengewerkt met ecologische adviesbureaus.

Graag verteld V&T Faunabeheer u tijdens een persoonlijk gesprek meer over haar projecten en werkwijze hierbinnen.

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.