Kraaien en kauwen verjagen

Oplossingen voor overlast door kraaien en kauwen

Afvalverwerkings- en overslagplaatsen zijn veelal de gedupeerden van extreme overlast door kraaien en kauwen. Door vervuiling, foeragering en geluidsoverlast zijn echter ook woonwijken en gebouwen in toenemende mate ‘de klos’.

Schade aan gebouw, veld, weide en gewas en tevens verspreiding van parasieten maken het noodzakelijk acuut maatregelen te treffen tegen kraaien en kauwen. Deze overlastbestrijding vraagt daarbij om een geheel eigen aanpak.

Middelen en technieken ten behoeve van bestrijding van overlast door kraaien en kauwen:
Doormiddel van diverse technieken en de inzet van onder andere roofvogels kunnen specifieke overlastsituaties worden aangepakt.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.