Katten verjagen

Oplossingen voor kattenoverlast

Ontsnapte en verwaarloosde huiskatten kunnen op industrie-, recreatie en bedrijventerreinen voor problemen zorgen. Hygiëne, imago en gezondheid kunnen worden geschaad door toedoen van (groepen) verwilderde katten.

Doordat katten territoriaal van aard zijn, dienen de dieren te worden gevangen en naar een nieuwe leefomgeving te worden overgebracht. Veelal worden de katten overgedragen aan assielen of andere opvanginstanties.

Wanneer katten voor overlast zorgen, worden deze in de meeste situaties gevangen en overgedragen aan opvanginstanties.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.