Ganzen verjagen

Oplossingen voor overlast door ganzen

Ganzen kennen in Nederland geen natuurlijke vijand, waardoor voorplanting een snelle vlucht kan nemen. De voedselvoorziening voor de dieren is bovendien prima te noemen. Door overmatige groei van populaties binnen woon- en werkgebied van de mens ontstaat daardoor vervuiling, schade en gevaar voor verkeer.

Doordat op verschillende plaatsen hoge concentraties ganzen aanwezig zijn, is de problematiek groot.

Ganzenoverlast wordt veelal bestreden door populaties te verkleinen of weg te nemen. Hierbij worden verschillende middelen ingezet, welke voor iedere situatie uiteenlopend zijn.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.