Duiven bestrijden

Duivenprobleem

Duiven zorgen vaak in steden voor overlast. Duiven zorgen voor vervuiling, beschadiging en aantasting van gevels, stoepen en balkons. Doordat duiven nauwelijks natuurlijke vijanden hebben lost het probleem niet vanzelf op. Ook broeden duiven tot wel 8 keer per jaar.

Duiven bestrijden

Bij V&T Faunabeheer kunnen we het duivenprobleem oplossen door de duiven te bestrijden. V&T Faunabeheer is voorzien van VCA certificering en alle mogelijke middelen die toegepast kunnen worden.

Technieken en Middelen

Bij V&T Faunabeheer bestrijden we duiven met verschillende middelen en technieken. Dit doen we onder andere door middel van broedpreventie.

Werkwijze duiven bestrijden

De juiste middelen verschillen per situatie. Daarom stellen we altijd een bestrijdingsplan op. Aan de hand van een locatieprofiel, de aard van de overlast en de verschillende omgevings- en bedrijfsfactoren worden de juiste technieken en middelen bepaald.

Maak een afspraak

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.