Diensten

V&T Faunabeheer staat voor “advies, bestrijding en doorgang” gericht op overlast oorzaken binnen bedrijven, instellingen en (semi-)overheid.

Binnen alle diensten geldt dat alle geldende richtlijnen en regels op het gebied van faunabeheer in acht worden genomen. Medewerkers zijn altijd VCA-gecertificeerd en in het bezit van een geldige valkeniersakte.

Onder het traject van overlastbestrijding en/of faunabeheer valt een reeks veel voorkomende specialismen zoals verjagen, vangen, weren, beheren en schoonmaken. Voor verschillende diersoorten gelden ook verschillende wijzen van aanpak en regels binnen de Flora- en Faunawet. In het bestrijdingsplan worden deze en andere zaken opgenomen.

Advies aanvragen omtrent bestrijding

V&T werkt met

Als faunabeheerder heeft V&T al vele grote en minder grote projecten uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers. V&T werkt daarnaast nauw samen met instanties zoals het ministerie van EL&I.